Dlaczego aktywność fizyczna jest tak ważna w życiu dziecka?

Dlaczego aktywność fizyczna jest tak ważna w życiu naszego dziecka? I czy regularne ćwiczenia mogą wpłynąć na rozwój jego kompetencji psychospołecznych? Odpowiedzi na te pytania oraz inne, istotne informacje na ten temat znajdziesz w poniższym artykule.

Aktywność fizyczna zajmuje ważne miejsce w życiu dziecka i posiada ogromny wpływ na jego rozwój. Spontaniczne „ćwiczenia” wykonywane jeszcze w łonie matki odpowiedzialne są za stymulację rozwoju mózgu, formowanie kondycji mięśniowo-nerwowej, prawidłowy rozwój kości oraz stawów, jak również za kształtowanie się zmysłów. Ponadto, po narodzinach, podejmowana przez dziecko aktywność fizyczna spełnia wiele niezwykle ważnych funkcji, które wpływają na ukształtowanie zarówno prawidłowej sylwetki, jak i właściwe dojrzewanie układu nerwowego.

Jakie formy aktywności fizycznej są najlepsze dla naszego dziecka?

Zarówno rodzaj wykonywanych ćwiczeń, jak i ich intensywność powinny być dostosowana do wieku oraz indywidualnych możliwości naszego dziecka.

W przypadku najmłodszych dzieci (1-3 lat) niezwykle ważne jest stwarzanie odpowiednich warunków do naturalnej ekspresji ruchowej malucha. Możemy to osiągnąć tworząc dziecku domowe place zabaw.

Dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnym szkolnym mogą wykazywać aktywność fizyczną podczas zabaw lub gier ruchowych, w których uczestniczą ich rówieśnicy. W tym okresie niezwykle ważne jest również wykonywanie ćwiczeń, które mają na celu kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Starsze dzieci (10-13 lat) oraz młodzież, powinny wybierać formy aktywności fizycznej związane z ich indywidualnymi zainteresowaniami. Mogą to być gry zespołowe (np. piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna), jak również inne formy ekspresji ruchowej (np. taniec, sporty walki). Ważne jest to, aby dziecko czerpało jak najwięcej radości z podejmowanej aktywności fizycznej.

UWAGA! Światowa Organizacja Zdrowia zaleca dzieciom w wieku od 5 do 17 lat co najmniej 1 godzinę ruchu (o umiarkowanej intensywności) dziennie. Dodatkowo, dorastające dzieci przynajmniej 3 razy w tygodniu przez co najmniej 30 minut powinny wykonywać intensywne ćwiczenia fizyczne, które mają na celu poprawę ich gibkości oraz kształtowanie prawidłowej postawy ciała.

Jaki wpływ na rozwój fizyczny dziecka posiada aktywność fizyczna?

Regularnie wykonywana przez dziecko aktywność fizyczna (dostosowana do jego wieku oraz indywidualnych możliwości) przyczynia się do:

 • Prawidłowego rozwoju układu mięśniowo-szkieletowego;
 • Prawidłowego rozwoju układu krążenia oraz układu oddechowego;
 • Stymulacji układu nerwowego;
 • Kształtowania prawidłowej postawy ciała;
 • Zwiększenia odporności organizmu dziecka;
 • Zmniejszenia ryzyka wystąpienia w przyszłości nadwagi i otyłości.

Jaki wpływ na rozwój psychospołeczny dziecka posiada aktywność fizyczna?

Aktywność fizyczna wywiera również bardzo ważny wpływ na kondycję psychiczną dziecka. Zarówno spontaniczny ruch oraz regularnie wykonywane ćwiczenia w pozytywny sposób wpływają na jego samopoczucie, jak również:

 • Zwiększają możliwości dziecka w kwestii radzenia sobie ze stresem;
 • Zwiększają szybkość podejmowania decyzji;
 • Zwiększają zasoby pamięci (zarówno krótkotrwałej, jak i długotrwałej);
 • Zwiększają umiejętność skupiania się na wykonywanym zadaniu;
 • Zwiększają umiejętność podziału uwagi;
 • Zmniejszają poczucie niepokoju u dziecka;
 • Poprawiają jakość snu;
 • Pobudzają empatię;
 • Zwiększają kreatywność dziecka;
 • Kształtują poczucie odpowiedzialności;
 • Zwiększają poczucie własnej wartości.

Teraz już wiesz, że zarówno przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania, jak i dostosowana do wieku dziecka, regularnie wykonywana aktywność fizyczna jest w stanie wpłynąć nie tylko na jego lepsze samopoczucie, ale również zapewnić mu lepsze zdrowie i kondycję psychiczną w przyszłości.

 

Jeśli chcesz poznać więcej praktycznych porad z zakresu dietetyki, bądź na bieżąco z portalem kacikzdrowia.pl i zapisz się na newsletter.