Co to jest dieta FODMAP?

FODMAP jest to skrót od Fermentujących Oligo-, Di- i Monosacharydów And (oraz) Poliakoholi. Mówiąc prościej oznacza on węglowodany oraz pochodne od nich alkohole, których przyswojenie przez jelito cienkie człowieka jest utrudnione. Fermentują one w dalszych odcinkach układu pokarmowego, w którym stanowią pożywkę dla bakterii, powodując wzdęcia i zaburzenia pracy jelit.  Read more about Co to jest dieta FODMAP?