Co warto wiedzieć na temat cholesterolu?

Czym jest cholesterol i jakie są jego funkcje w organizmie człowieka? W poniższym tekście poznasz odpowiedzi na te pytania. Ponadto, dowiesz się, dlaczego warto badać poziom cholesterolu i jak ustrzec się przed poważnymi zaburzeniami związanymi z przekroczeniem jego właściwego poziomu.

Podwyższony poziom cholesterolu w organizmie pacjenta uważany jest za jedną z najważniejszych przyczyn poważnych chorób w obrębie układu sercowo-naczyniowego człowieka. Dlatego też, tak ważne jest dbanie o zachowanie jego prawidłowego poziomu, co jest możliwe poprzez przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania, jak również przejawianie aktywnego stylu życia.

Funkcje cholesterolu w organizmie człowieka

Mimo, iż w większości przypadków słyszymy o negatywnym wpływie cholesterolu na organizm człowieka, w istocie okazuje się, iż pełni on w nim szereg ważnych funkcji, wśród których możemy wyróżnić:

 • Stanowienie ważnego elementu budulcowego błon komórkowych;
 • Wchodzenie w skład osłonek mielinowych, które niezbędne są dla prawidłowej ochrony włókien nerwowych;
 • Branie udziału w procesie produkcji ważnych hormonów (w tym hormonów płciowych);
 • Zapewnianie odpowiedniego poziomu przyswajania oraz wytwarzania witaminy D;
 • Branie udziału w procesie prawidłowego trawienia przyswajanych tłuszczów.

Cholesterol całkowity (produkowany w ścianach jelit oraz wątrobie, jak również przyswajany wraz ze spożywanymi pokarmami) dzieli się na dwie frakcje:

 • Cholesterol LDL (nazywany złym cholesterolem); oraz
 • Cholesterol HDL (nazwany dobrym cholesterolem).

Cholesterol LDL

Cholesterol LDL (powstający na skutek przemiany lipoprotein VLDL) transportowany jest w organizmie człowieka za pomocą białek połączonych z tłuszczami. Niniejsza frakcja wykorzystywana jest podczas produkcji błon komórkowych. Niemniej jednak, podwyższony poziom cholesterolu LDL stanowi jedną z najczęstszych przyczyn występowania miażdżycy oraz chorób niedokrwiennych serca.

Cholesterol HDL

Cholesterol HDL odpowiedzialny jest za usuwanie nadmiaru frakcji lipidowych znajdujących się w świetle naczyń krwionośnych. Dlatego też, stanowi on jeden z najważniejszych czynników przyczyniających się do obniżenia ryzyka wystąpienia miażdżycy.

Cholesterol – normy

Poziom cholesterolu można ocenić podczas rutynowego badania krwi. Jeśli do tej pory nie zmagaliśmy się z żadnymi zaburzeniami w obrębie układu sercowo-naczyniowego, lekarz prowadzący zazwyczaj zaleca nam kontrolę poziomu cholesterolu całkowitego. Niemniej jednak, warto poprosić specjalistę, aby zalecił nam również zbadanie poszczególnych frakcji cholesterolu (LDL oraz HDL).

Według obecnie panujących norm, prawidłowy poziom cholesterolu wraz z jego frakcjami (u zdrowych osób) powinien wynosić:

 • Cholesterol całkowity – mniej niż 190 mg/dl;
 • Frakcja cholesterolu LDL – mniej niż 115 mg/dl;
 • Frakcja cholesterolu HDL – u mężczyzn: więcej niż 40 mg/dl; u kobiet: więcej niż 45 mg/dl;
 • Trójglicerydy – mniej niż 150 mg/dl.

Jakie zagrożenia mogą wynikać z podwyższonego poziomu cholesterolu?

Podwyższony poziom cholesterolu (hipercholesterolemia) może doprowadzić do licznych chorób w obrębie układu sercowo-naczyniowego, w tym:

 • Miażdżycy;
 • Zawału serca;
 • Udaru mózgu.

Profilaktyka

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi, należy zastosować się do podanych niżej działań profilaktycznych:

Po pierwsze: należy stosować zasady zdrowego odżywiania w swojej codziennej diecie;

Po drugie: należy wprowadzić minimum 20 minut aktywności fizycznej (dostosowanej do możliwości jednostki) każdego dnia;

Po trzecie: należy ściśle przestrzegać wszelkich zaleceń lekarskich oraz dietetycznych;

Po czwarte: należy regularnie wykonywać badania kontrolne, dzięki którym możliwe stanie się wykrycie wszelkich zaburzeń w obrębie układu sercowo-naczyniowego już na wczesnym etapie ich rozwoju.

 

 

 

Jeśli chcesz poznać więcej praktycznych porad z zakresu dietetyki, bądź na bieżąco z portalem kacikzdrowia.pl i zapisz się na newsletter.